Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Konopnica w powiecie wieluńskim. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Rynek 15. Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, polegające na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,
  • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,
  • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

GOPS wykonuje również zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Z upoważnienia Wójta Gminy Konopnica, GOPS realizuje dodatkowe zadania w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych,
  • zaliczek alimentacyjnych,
  • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Artykuły

Banery/Logo