Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

  • 1 Moduł dla dzieci i młodzieży,
  • 2 Moduł dla osób dorosłych,
  • 3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W dniu 30.12.2022 r. została opublikowana uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja podnosi dotychczasowe kryterium dochodowe (wyrażone w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) uprawniające do świadczeń z dotychczasowego 150% do 200% kryterium, co ma zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

W praktyce oznacza to, że w ramach w/w programu pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza odpowiednio:

- 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł x 200%)

- 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie (600 zł x 200%)

Gmina Konopnica w 2023 r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 21.714 zł

WAŻNE!

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228.

Banery/Logo