Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Posiłek w szkole i w domu

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został  wprowadzony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin,   w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego  na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Gmina Konopnica  –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy realizuje niniejszy program, w formie posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Na podstawie UCHWAŁY NR LIV/371/23 RADY GMINY KONOPNICA  z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 odstępuje   się od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ( M. P. z 2023 r., poz. 881), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast na podstawie UCHWAŁY NR LIV/370/23 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ” Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 podwyższa się do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa  w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).

Kwota dotacji edycja 2024-25.059 zł

 

 

 

Banery/Logo