Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Artykuły

 • ProgramFundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy po raz kolejny realizuje pomoc żywnościową, która będzie realizowana w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.  

  Czytaj Więcej o: ProgramFundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
 • POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze min. 10 kg.

  Pomoc żywnościowa trafiła do 290 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego z terenu gminy Konopnica.

   

  Osobom potrzebującym przekazaliśmy 5 352,40 ton żywności w formie 577 paczek żywnościowych.

   

   

  Czytaj Więcej o: POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram-2021-plus

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, iż po raz kolejny realizował edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

  Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogły otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekraczał  220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego  do korzystania z pomoc społecznej tj.:

  • 1 707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

  Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

  Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  - 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  - 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie

  W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie było  obowiązku ponownego wydawania skierowań.

  Osoby, które były zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane były skontaktować się z pracownikami socjalnymi z tutejszego GOPS w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98 – 313 Konopnica, i wypełnienia skierowania i oświadczenia, sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  Pomoc żywnościowa została przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem OPS w Konopnicy jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych

  W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymały artykuły spożywcze których maksymalna wartość nie przekroczyła  ok 9,20 kg na osobę, w tym:

  - powidła śliwkowe - 0,3 kg

  - makaron jajeczny świderki - 2 kg

  - mleko UHT - 2 l

  - szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg

  - cukier biały - 2 kg

  - olej rzepakowy - 2 l

  Zestaw 6 artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus był określony  dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

  Żywność była wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

  Czas realizacji dystrybucji żywności: luty 2023 – sierpień  2023.

  Czytaj Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram-2021-plus
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram-2021-plus

   

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy po raz kolejny realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus. Podprogram będzie realizowany w okresie od lutego 2023r. do sierpnia 2023r. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określane w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania  z pomocy społecznej tj.:                

  -  1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  -  1 320,00 zł  dla osoby w rodzinie.

            Tutejszy Ośrodek informuje i zbiera oświadczenia osób chętnych  do skorzystania z pomocy w formie produktów żywnościowych,  aby się zakwalifikować należy potwierdzić dochód swojej rodziny (zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto, decyzje przyznające świadczenia emerytalno– rentowe, wysokość otrzymywanych świadczeń rodzinnych, alimenty, gospodarstwo rolne itp.) oraz podpisać pisemnie Oświadczenia.

  Osoby chętne do skorzystania z w/w formy wsparcia  proszone są do osobistego zgłaszania  się do  GOPS w Konopnicy, w godz. 7.30 – 15.00,  pokój nr 13.

   

                                                                  

   

  Czytaj Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram-2021-plus

Banery/Logo