Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024r. ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r., dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek będzie przysługiwał osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 2 100,00 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wartość świadczenia to 20,00 zł, w przypadku niższej kwoty dodatek nie będzie wypłacany.

Do dochodu bierzemy pod uwagę wszystkie - dochody podlegające opodatkowaniu np. emerytura, renta, wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie (w tym przypadku nie wymagamy dokumentów na potwierdzenie uzyskanego dochodu)

- dochód nieopodatkowany np. gospodarstwo rolne, alimenty na dzieci, staże finansowane z Unii Europejskiej, stypendia socjalne, diety, świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński z KRUS, dochody uzyskane zagranicą  i inne, które należy wpisać w oświadczeniu w dochodach nieopodatkowanych

- dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu w formie ryczałtu lub karty podatkowej.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub wykorzystaniem profilu zaufanego. Papierowe wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy ul. Rynek 15,  98-313 Konopnica, pok. 13 i 12. 

Tel: 43 842-44-19

Banery/Logo